Information om godkendelsesforløbet ISO
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

Information om godkendelsesforløbet ISO

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal være ISO 9001 certificeret og måske med godkendelse jfr. forsikring og pensions kravspecifikationer, skal du have gennemført certificering af et DANAK akkrediteret certificerende organ. Cerfidan er et certificerende organ, der indenfor udvalgte områder har kompetencer og godkendelser til at udføre certificeringer, og ved en certificering vil der være fokus på:

 • At I har procedurer på plads, på de områder som standarden kræver samt at de som minimum er dokumenterede, hvor dette er et krav
 • At I lever op til lovkrav såfremt der er sådanne
 • At I selv gennemgår ledelsessystemet, for at sikre at det lever op til det forventede
 • At topledelsen går forrest og dokumenterer, at de står inde for ledelsessystemer

“Vi vil gerne være certificeret og være med hvor det er sjovt, at være på arbejdsmarkedet”

Kan du nikke ja til disse ting, og ønsker du at inddrage Cerfidan i jeres certificering, skal du have fokus på nedenstående:

 • I har et ledelsessystem, som er dokumenteret hvor det er relevant, og som er fuldt implementeret i virksomheden
 • Henvende dig til Cerfidan enten på mail eller telefon, og få et udforpligtende tilbud på en certificering
 • I skal stille ledelsessystemet til rådighed for Cerfidan, for at få lavet en dokumentgennemgang, hvor vi sikrer at ledelsessystemet lever op til standardens krav samt eventuelle andre krav som I ønsker certificering i henhold til
 • I stiller medarbejderne og ledelsessystem til rådighed for et certificeringsaudit, som tidsmæssigt er bestemt af, hvor mange medarbejdere der arbejder under det certificerede område
 • I vil vil blive besøgt én gang årligt for opfølgningsaudit, for at I kan opretholde certificeringen

 Ønsker du, at Cerfidan fremover skal udstede dit ISO-certifikat?

Dette betyder intet for Cerfidan, vi overtager gerne jeres certificering fra et andet certificerende organ, du skal blot være opmærksom på følgende:

 • Kan vi ikke få dokumentation fra de seneste tre audits stillet til rådighed, vil jeres ledelsessystem blive håndteret som ved en ny-certificering, dog til en reduceret omkostning da vi ikke mener, at det skal koste jer ekstra, at skifte certificerende organg
 • Efter nærmere aftale, sender I jeres ledelsessystem til gennemgang ved Cerfidan, eller vi kommer på besøg hos jer og gennemfører dokumentgennemgangen hos jer
 • Vi rapporterer til jer om ledelsessytemet lever op til det forventede, og I retter op hvis der er fejl og mangler
 • Når I anser systemet for klar og implementeret, så kommer vi på certificeringsaudit og kigger jer efter i krogene om systemet afspejler virkeligheden og omvendt
 • Vi rapporter til jer om forløbet af audit, og såfremt der ikke er afvigelser, bliver I indstillet til certificering
 • Materialet fra certificeringen bliver gennemgået internt her hos Cerfidan, og der udskrives et certifikat såfremt dette er i orden
 • I vil herefter blive besøgt én gang årligt i to år, inden I så skal recertificeres. 

 

 Logo

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev