Information om godkendelsesforløbet KLS
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

Information om godkendelsesforløbet KLS

Hvis du ønsker, at din virksomhed skal opnå autorisation til at udføre autorisationskrævende arbejde, skal dit kvalitetsledelsessystem (KLS) godkendes af en kontrolinstans. Under et godkendelsesforløb med en kontrolinstans vil der fra kontrolinstansens side være fokus på:

 • At virksomhedens forretningsområde er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, som lever op til den gældende lovgivning på området.
 • At virksomheden er i besiddelse af de nødvendige kompetencer i forhold til forretningsområdet.
 • At virksomheden bliver efterprøvet, således at der kan foretages en vurdering af, hvorvidt virksomheden kan leve op til intentionen i systemet.

Det er som følge heraf et krav, at din virksomhed skal være tilmeldt en godkendt kontrolinstans.

“Jeg ønsker at søge om autorisation og skal have mit KLS forhåndsgodkendt”

Ønsker du at opnå autorisation og ønsker, at Cerfidan skal gennemføre et godkendelsesforløb i din virksomhed, skal du:

 • Have udarbejdet et kvalitetsledelsessystem, der lever op til gældende krav.
 • Oprette ansøgning om godkendelse hos os og sammen med den underskrevne ansøgning fremsende en kopi af dit kvalitetsledelsessystem samt dokumentation for, at de krævede kompetencer er til stede i virksomheden (eksempelvis bevis for bestået autorisationsprøve). Vi foretager en forhåndsgodkendelse af systemet for at sikre, at det lever op til de stillede krav og fremsender på denne baggrund en rapport til dig sammen med dokumentation, som skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen. Du kan ansøge om godkendelse ved at klikke på Ansøg nu til højre her på siden, eller kontakte Cerfidan der vil guide dig igennem ansøgningsforløbet.
 • Søge Sikkerhedsstyrelsen om virksomhedsautorisation og godkendelse som faglig ansvarlig. Det sker via erhvervsportalen Virk.dk.
 • Implementere systemet i din virksomhed.
 • Når virksomheden har modtaget autorisationsnummer og er kommet godt i gang med at arbejde, vil vi efter aftale komme på efterprøvning hos dig efter 6-8 måneder. Her efterprøver vi, om du har indført de rutiner, der er beskrevet i dit KLS, og at du hermed lever op til de gældende krav.
 • Kan dit KLS godkendes, sender vi indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Du vil modtage et godkendelsesbevis og godkendelsesmærker, som kan anvendes til markedsføring af din godkendte virksomhed.
 • Systemet skal herefter løbende godkendes af os hvert 2. år.

Ønsker du, at Cerfidan fremover skal efterprøve din eksisterende autorisation?

Din virksomhed har en autorisation, og I er nu indkaldt til kontrol af Sikkerhedsstyrelsen. Du skal:

 • Oprette ansøgning om godkendelse hos os og sammen med den underskrevne ansøgning indsende en kopi af dit kvalitetsledelsessystem. Vi foretager en forhåndsgodkendelse af systemet for at sikre, at det lever op til de stillede krav og fremsender på denne baggrund en rapport til dig sammen med dokumentation, som skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen. Du kan ansøge om godkendelse ved at klikke på Ansøg nu til højre her på siden, eller kontakte Cerfidan, der vil guide dig igennem ansøgningsforløbet.
 • Efter nærmere aftale komme vi på efterprøvning hos dig. Her efterprøver vi dit KLS, herunder om du lever op til de gældende krav.
 • Kan dit KLS godkendes, sender vi indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Du vil modtage et godkendelsesbevis og godkendelsesmærker, som kan anvendes til markedsføring af din godkendte virksomhed.
 • Systemet skal herefter løbende efterprøves af os hvert 2. år.

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev