Klage og ankevejledning
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

Klage og ankevejledning

Klager over afgørelser truffet af Cerfidan, sendes skriftligt til:

Cerfidan ApS
Ledreborg Allé 100B
4000 Roskilde

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Cerfidan sender kvittering til klageren inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af klagen. Af kvitteringen fremgår det, hvor lang behandlingstid der kan forventes, hvis der ikke kan svares umiddelbart. Hvis Cerfidan, efter behandling af klagen fastholder afgørelsen kan klageren anke afgørelsen til Sikkerhedsstyrelsen.

Anke over en Cerfidan afgørelser omhandlende

–   Suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis, herunder indskrænkelse,
Godkendelsesproces i øvrigt,
Manglende anbefaling om godkendelse af Kvalitetsstyringssystem,
Manglende anerkendelse af ansøgning,


Kan indklages til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. Dette skal ske skriftligt og anken skal sendes til:

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Samt kopi til

Cerfidan ApS
Ledreborg Allé 100B
4000 Roskilde

Anken skal indeholde alle relevante oplysninger, navn på kontrolinstans, afgørelse der indankes, dato for afgørelse, m.m.

Der gøres opmærksom på at klager, der ønskes indklaget for Sikkerhedsstyrelsen, skal være Sikkerhedsstyrelsen i hænde senest fire uger efter Cerfidans afgørelse er meddelt til kunden.danak2d

43.21 Elinstallation, herunder hele det brandtekniske område, alarmer (AIA), TV-overvågning (ITV/TVO)

43.22 VVS- og bilkkenslagerforretning

80.2 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, mekanisk sikring og vagt

Reg.nr: 777-02-000008

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev