Kvalitetspolitik
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

Kvalitetspolitik

Cerfidan har implementeret et kvalitetsledelsessystem, der efterlever alle krav til ISO 17021. Vi er akkrediteret af DANAK til ISO 9001 certificering og godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som 3. Parts kontrolinstans indenfor EL, VVS, GAS og kloak, mm. I forbindelse med disse ordninger bliver Cerfidan løbende eksternt auditeret af DANAK og Sikkerhedsstyrelsen for at sikre, at kvalitetsledelsessystemet efterlever alle krav til ISO 17021.

Vores virksomhed har stort fokus på kvalitetsstyring, og vi sikrer igennem interne forbedringsprocesser, at systemet er effektivt og løbende bliver forbedret. Vi mener, at et effektivt kvalitetsledelsessystem styrker vores kundetilfredshed og sikrer, at vi har et højt fagligt niveau i forhold til vores produkt.

Kvalitetspolitik

  • Cerfidan vil behandle alle kunder med åbenhed, ærlighed og respekt.
  • Cerfidan vil opretholde en værdiskabende og tillidsfuld dialog med vores kunder
  • Cerfidan vil overfor leverandører, kunder og samarbejdspartnere fremstå tillidsvækkende, fleksible og fagligt professionelle.
  • Cerfidans ydelser skal til stadighed forbedres, så de i deres form og indhold er de bedste på markedet, tidssvarende, let forståelige og anvendelige.
  • Cerfidan vil løbende forbedre sit kvalitetsledelsessystem således, at vores virksomhed er effektiv og dermed fjerne aktiviteter, der ikke tilfører værdi.
  • Cerfidan prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling højt.
  • Cerfidan skal internt have åbne og dynamiske kommunikationsveje.
  • Cerfidan vil være en attraktiv arbejdsplads og derigennem tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere.

Cerfidan lægger stor vægt på uddannelse både eksternt og internt og har derfor udarbejdet eget kvalitetsledelsessystem, så det sikres, at Cerfidans produkter til stadighed har en høj standard, samt at kompetencer og viden i virksomheden fastholdes og øges.

 danak2d

43.21 Elinstallation, herunder hele det brandtekniske område, alarmer (AIA), TV-overvågning (ITV/TVO)

43.22 VVS- og bilkkenslagerforretning

80.2 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, mekanisk sikring og vagt

Reg.nr: 777-02-000008

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev