Cerfidans Værdier
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

Værdier

Upartiskhed

Når vi handler ud fra opgavens rammer og karakter, har fokus på fakta, og træffer beslutninger underbygget af objektive data – så handler vi upartisk.

Uvildighed

Når vi sætter egne interesser til side, agerer ud fra procedurer, lovgivning og bestemmelser, samtidig med at vi har fornuften som ledsager – så opnår vi uvildighed.

Kommunikation

Når vi forstår kravet til og behovet for information, informerer i rette mængder til rette person i rette tid og er engageret lyttende – så har vi opnået en effektiv kommunikation.

Ærlighed

Når alt hvad man gør stemmer overens, med hvad man siger, når ens karakter og handlemåde viser upartiskhed og redelighed i forhold til både kunden og arbejdspladsen – så opfører vi os ærligt.

Åbenhed

Når man er tilgængelig, imødekommende, villig til at dele med andre, ærlig, oprigtig og villig til at se tingene fra andre vinkler – så kalder vi det åbenhed.

Faglighed

Når vi glædes ved at tilegne os den nødvendige viden og er trænet i at implementere den i vores daglige virke – så har vi opnået faglighed.danak2d

43.21 Elinstallation, herunder hele det brandtekniske område, alarmer (AIA), TV-overvågning (ITV/TVO)

43.22 VVS- og bilkkenslagerforretning

80.2 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer, mekanisk sikring og vagt

Reg.nr: 777-02-000008

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev