KLS for VVS, Gas og Kloak
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

KLS for VVS, Gas og Kloak

Information om godkendelsesforløbet

Hvis du ønsker at din virksomhed skal opnå eller bibeholde autorisation til at udføre autorisationskrævende arbejde, skal dit kvalitetsledelsessystem(KLS) godkendes af en kontrolinstans. Under et godkendelsesforløb med en kontrolinstans vil der fra kontrolinstansens side være fokus på:

 • at virksomhedens forretningsområde er beskrevet i et kvalitetsledelsessystem, som lever op til den gældende lovgivning på området.
 • at virksomheden er i besiddelse af de nødvendige kompetencer i forhold til forretningsområdet, samt
 • at virksomheden bliver efterprøvet, således at der kan foretages en vurdering af hvorvidt virksomheden kan leve op til intentionen i systemet.

Det er som følge heraf et krav, at din virksomhed skal være tilmeldt en godkendt kontrolinstans.

Ansøg elektronisk her!

Jeg ønsker at søge om autorisation, og skal have mit KLS for VVS, Gas og/eller Kloak forhåndsgodkendt:

Ønsker du at opnå autorisation, og ønsker at Cerfidan skal gennemføre et godkendelsesforløb i din virksomhed, skal du:

 • Have udarbejdet et kvalitetsledelsessystem der lever op til gældende krav.
 • Implementere systemet i din virksomhed.
 • Oprette ansøgning om godkendelse hos os og sammen med den underskrevne ansøgning, fremsende en kopi af dit kvalitetsledelsessystem, samt dokumentation for at de krævede kompetencer er til stede i virksomheden (eksempelvis bevis for bestået autorisationsprøve). Vi foretager en forhåndsgodkendelse af systemet for at sikre at det lever op til de stillede krav, og fremsender på denne baggrund en rapport til dig sammen med dokumentation, som skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen. Du kan ansøge om godkendelse ved at klikke på Ansøg nu til højre her på siden eller kontakte Cerfidan pr. tlf. 4676 7110 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., der vil guide dig igennem ansøgningsforløbet.
 • Søge Sikkerhedsstyrelsen om virksomhedsautorisation og godkendelse af faglig ansvarlig. Det sker via erhvervsportalen Virk.dk.
 • Når virksomheden har modtaget autorisationsnummer og er kommet godt i gang med at arbejde, vil vi efter aftale komme på efterprøvning hos dig efter 3-4 måneder. Her efterprøver vi om du har indført de rutiner, der er beskrevet i dit KLS og at du hermed lever op til de gældende krav.
 • Kan dit KLS godkendes sender vi indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Du vil modtage et godkendelsesbevis og godkendelsesmærker, som kan anvendes til markedsføring af din godkendte virksomhed.
 • Systemet skal herefter efterprøves af os hvert 2. år.

Jeg har autorisation og skal have mit KLS godkendt:

Din virksomhed har en autorisation og I er nu indkaldt til kontrol af Sikkerhedsstyrelsen. Du skal:

 • Oprette ansøgning om godkendelse hos os og sammen med den underskrevne ansøgning, indsende en kopi af dit kvalitetsledelsessystem. Vi foretager en forhåndsgodkendelse af systemet for at sikre at det lever op til de stillede krav og fremsender på denne baggrund en rapport til dig sammen med dokumentation som skal indsendes til Sikkerhedsstyrelsen. Du kan ansøge om godkendelse ved at klikke på Ansøg nu til højre her på siden eller kontakte Cerfidan pr. tlf. 4676 7110 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., der vil guide dig igennem ansøgningsforløbet. Husk at anføre hvornår du skal være godkendt på ansøgningen!
 • Efter nærmere aftale komme vi på efterprøvning hos dig. Her efterprøver vi dit KLS, herunder om du lever op til de gældende krav.
 • Kan dit KLS godkendes sender vi indberetning til Sikkerhedsstyrelsen. Du vil modtage et godkendelsesbevis og godkendelsesmærker, som kan anvendes til markedsføring af din godkendte virksomhed.
 • Systemet skal herefter efterprøves af os hvert 2. år.

Har du spørgsmål eller har behov for hjælp med godkendelses processen, er du velkommen til at kontakte os.

Godkendelse indenfor VVS, GAS og KLOAK

Cerfidans priser på godkendelse af KLS indeholder følgende faser i godkendelsesforløbet: Aftaleindgåelse, registrering, kontrol i virksomheden, dokumenter til Sikkerhedsstyrelsen samt efterprøvningsrapport.

For nystartede virksomheder, som søger om autorisation, er prisen 950,- excl. moms til dækning af forhåndsgodkendelse samt 2.400,-*/2.900,-* excl. moms til dækning af grund-registrering, systemgennemgang og skriftlig dokumentation til Sikkerhedsstyrelsen.

Større virksomheder, samt virksomheder af speciel karakter (herunder virksomheder med specielle geografiske forhold og særlige forretningsområder) skal I kontakte Cerfidan for særskilt tilbud.

VVS – GAS – KLOAK

 

Virksomhedstype

Årlig abonnement for ordinær efterprøvning,
herunder første efterprøvning efter forhåndsgodkendelse

Tillæg for forretningsadresse ud over den første  
Enkeltmandssystem,
bibeskæftigelse med CVR
1.900* ikke aktuel  
Med ansatte 2.400* 1.600  

* Hertil kan der komme et tillæg pr. ekstra forretningsområde/forretningsadresse.

Tillæg til certificeringsbesøg når virksomheden har tilvalgt følgendende til deres VVS område:

 • GAS Installation 600,-
 • GAS Service 600,-
 • Kloak 600,-
 • Første VE område 2.100,-
 • Yderligere VE områder, pr. stk. 600,-

 

Det med småt

Ved forgæves kørsel til aftale opkræves kr. 995,- , samt betaling for kørsel.

Ved aflysning indenfor 8 dage før aftale, faktureres et aflysningsgebyr på kr. 995,-

Behandling af afvigelser og verifikation af korrigerende handlinger afregnes efter forbrugt tid, pr. time 995,- . Kørsel afregnes til 5,75 pr. kilometer, dog maksimalt kr. 900,- .

Priserne er opdateret pr. 3. januar 2017 og er i danske kroner og excl. moms. Priserne gælder i Danmark, excl. Grønland og Færøerne samt ikke brofaste øer. Kontakt os venligst for priser på øer.

Cerfidan betalingsbetingelser er netto kontant 14 dage. Ved for sen betaling beregnes 1,5% morarente pr. måned samt rykkergebyr på kr. 100,- .

Priser reguleres årligt med prisindekset, dog minimum 2%.

 


Bliv certificeret | Ansøg her. | Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Har du spørgsmål eller har behov for hjælp med certificeringsprocessen, er du velkommen til at kontakte os.
© Cerfidan - EAFIS Kursus - Lovpligtigt L-AUS Kursus tilbydes – Cerfidans kvalitetspolitik

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev