VE-området
Tlf.: +45 46 76 71 10 
 

VE-montør/-installatør

VE-Godkendelsesordningen

VE-ordningen er for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg. Med små vedvarende energianlæg forstås biomassekedler og – ovne, solcelle- og solvarmeanlæg og varmepumper.

Virksomheder kan vælge at blive godkendt indenfor en eller flere af teknologierne. Virksomhederne kan opnå en godkendelse fra Energistyrelsen som henholdsvis VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed. En godkendelse giver virksomheden ret til at anvende betegnelsen VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i sin markedsføring.

Ansøg elektronisk her!

VE-ordningen i hovedtræk

  • Godkendelsesordningen er for virksomheder, der monterer små vedvarende energianlæg.
  • Med små vedvarende energianlæg forstås biomassekedler og –ovne, solcelle- og solvarmeanlæg og varmepumper.
  • Ordningen er en frivillig godkendelsesordning, som interesserede virksomheder kan tilmelde sig.
  • Virksomheder kan vælge at blive godkendt indenfor en eller flere af teknologierne.
  • Virksomhederne kan opnå en godkendelse fra Energistyrelsen som henholdsvis VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed.
  • En godkendelse giver virksomheden ret til at anvende betegnelsen VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed i sin markedsføring.
  • For at blive godkendt VE-installatørvirksomhed skal den ansøgende virksomhed i forvejen være autoriseret som el- eller vvs-installatørvirksomhed.
  • Godkendte virksomheder der ikke samtidig er autoriseret som el- eller vvs-installatørvirksomhed, vil få betegnelsen VE-montørvirksomhed.
  • For at blive godkendt skal den ansøgende virksomhed have et kvalitetsledelsessystem, der er godkendt af en såkaldt kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder.
  • Virksomhedens personale skal leve op til nærmere beskrevne uddannelseskrav.

Frivillig godkendelsesordning

Ordningen er en frivillig godkendelsesordning, som interesserede virksomheder kan tilmelde sig. Godkendte virksomheder vil fremgå af listen på Energistyrelsens hjemmeside. Godkendte virksomheder kan vælge også at stå på Energistyrelsens håndværkerliste.

Når ordningen har virket i tre år, vil Energistyrelsen gennemføre en evaluering af ordningen for at se, hvordan den fungerer og om der er behov for at stramme kravene til de udførende virksomheder.

Anvendelsesområdet for virksomhedens godkendelse

Anvendelsesområdet for VE-godkendelsesordninger er kort sagt hele monterings – og installationsprocessen for de omhandlede anlæg, bortset fra det arbejde som kræver autorisation som el- eller vvs-installatørvirksomhed, eller kølemontørcertifikat. Disse arbejdsområder er undtaget for at undgå dobbeltregulering af det samme arbejde.

VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder godkendes således til det samme arbejdsområde , hvorfor der er samme kvalifikationskrav til de to typer virksomheders medarbejdere.

Uddannelseskrav til VE-personale

Der skelnes mellem to forskellige former for medarbejdere i de godkendte virksomheder.

”VE-uddannet medarbejder”

Medarbejdere med særlige kompetencer indenfor dimensionering og montering indenfor den pågældende teknologi. Der er efter bekendtgørelsen krav om at vedkommende har bestemte kompetencer på minimum niveau 5, i den danske kvalifikationsramme for livslang uddannelse. Eksempler på uddannelser hvor der opnås en del af de bestemte kompetencer er: el- eller vvs-installatør, energiteknolog, bygningskonstruktør- og maskinmesteruddannelsen. For at kunne optræde i rollen som VE-uddannet medarbejder skal vedkommende være i besiddelse af samtlige kompetencer fra bekendtgørelsens bilag 1, bestået på niveau 5, og bestå en eksamen indenfor den relevante teknologi.

”Udførende medarbejder eller underentreprenørs udførende medarbejder”

Dette er de medarbejdere i virksomheden eller hos en underentreprenør, som arbejder med montering af det enkelte VE-anlæg. Disse medarbejdere skal efter bekendtgørelsen have de nødvendige kompetencer og have modtaget nødvendig instruktion i forhold til opgaven.

Godkendelse af kvalitetsledelsessystem

Virksomheder som ønsker godkendelse, skal have et kvalitetsledelsessystem, som er godkendt af en kontrolinstans for VE-montørvirksomheder og VE-installatørvirksomheder. Er der i forvejen et godkendt kvalitetsledelsessystem, kan virksomheden bygge oven på ved tilføjelse af afsnit om de VE-teknologier, virksomheden søger godkendelse til.

 

Kom i gang med det samme - tryk på Ansøg nu

 


Bliv certificeret | Ansøg her. | Send en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Har du spørgsmål eller har behov for hjælp med certificeringsprocessen, er du velkommen til at kontakte os.

© Cerfidan - Effektiv KLS System implementering - EAFIS Kursus - Lovpligtigt L-AUS Kursus tilbydes – Cerfidans kvalitetspolitik

 

Kontakt os

Lad os vide dit telefonnummer.
Lad os vide din besked.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev